Diplomutdelning 2023

Ej närvarande på diplomutdelningen var: Klara Lindström, Lucía Cores Harg, Oskar Wendt, Kajsa Nebrelius, Clara Anzalone, Gustaf Bellman, Salomon Henschen och Vilda Ahlstrand.