Freja Vamborg

Jag har haft turen, eller kanske skickligheten, att få Erik och Göran Ennerfelts stipendium vid två tillfällen: vid det ena för mina masterstudier i klimatförändringar i England och vid det andra under tiden som doktorand i klimatmodellering i Tyskland.

Stipendiet har naturligtvis betytt ett mycket välkommet ekonomiskt stöd, som framförallt har gett mig en större frihet under studietiden än vad jag annars hade haft.

Förutom att ha varit ett ekonomiskt stöd, har det även varit ett stöd i det att jag vetat att det finns någon eller några, i detta fall stipendiets styrelse, som tror på mig och det jag gör.

Något som även har betytt väldigt mycket för mig, kanske faktiskt det som har betytt mest, är det utbyte jag har fått genom att vid olika tillfällen träffa styrelsen och andra stipendiater. Dels för att jag tycker det är väldigt spännande att höra vad andra personer gör, men även för att jag har kunnat dela med mig av och kunnat få inspiration till det egna arbetet och till framtida vägval.