Om stiftelsen

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier arbetar för att uppmuntra och stödja studier utomlands som utvecklar svenska ungdomars förståelse för internationella förhållanden. Stiftelsen bildades 1986 till minne av Erik och Göran, som omkom i en flygolycka i Mexico samma år, 21 och 18 år gamla. Sedan starten har stiftelsen delat ut närmare 300 stipendier till unga svenskar som studerat på högskola eller universitet utomlands. Erik och Göran hade själva bedrivit internationella studier i San Francisco, Bryssel och Mexico City vid sin bortgång.

Stiftelsen administreras från Villagatan 6 i Stockholm, Axel Johnson-koncernens huvudkontor.