David Holm

Kommande vårtermin ska jag tillbringa på University of Western Sydney. Detta är en utmaning och en möjlighet som jag länge har sett fram emot. Som lärarstudent mot So-ämnena anser jag det vara en självklarhet att vistas utomlands en tid för att kunna förmedla en nyanserad och trovärdig bild av omvärlden till eleverna. För mig handlar det om att få utökade erfarenheter av andra kulturer för att i min framtida yrkesroll kunna föra världen in i klassrummet och – om medlen tillåter – föra klassrummet ut i världen.

Att jag fått stipendium från Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse innebär en ekonomisk trygghet och en möjlighet för mig att kunna få ut max av denna termin! Det innebär också att jag får bekräftelse för mina studier till lärare samt min strävan efter att göra såväl lärarutbildning som skola mer internationellt utblickande.