Internationellt stipendium

Det Internationella stipendiet delas ut för studier med fokus på internationell förståelse.

För att söka stipendiet ska följande villkor uppfyllas:

  • Studierna ska omfatta minst en termin utomlands.
  • Studierna ska leda till en examen vid ett svenskt eller utländskt lärosäte på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
  • Utbildningen förutsätts leda till arbete där förståelsen för internationella förhållanden är viktig och där syftet är att förbättra människors livsvillkor.
  • Stipendiaten ska vara mellan 18 och 28 år och svensk medborgare.

Vi delar inte ut stipendier till:

  • Praktiktjänstgöring utomlands.
  • Doktorandstudier.
  • Språkstudier.
  • Gymnasiestudier.