Karolina Karlsson Nyberger

Sedan barnsben har jag alltid velat arbeta som läkare i en global miljö. 2016 erhöll jag Paul Farmer Global Surgery Fellowship vid
Harvard Medical School. Inom ramen för mitt program har jag getts möjligheten att tillägna mig kunskap om folkhälsa, hälso-ekonomi,
epidemiologi, antropologi och hälsoutmaningar som världens befolkning står inför.

Våren 2016 tilldelades jag Erik och Göran Ennerfelts stipendium. Nu har hälften av min tid vid Harvard Medical School avverkats och
jag är verkligen extremt tacksam för stödet som stiftelsen visat mig som har inneburit att jag kan förverkliga min dröm om att studera
vid ett av världens mest prestigefyllda medicinska lärosäten. Utan stipendiet hade den drömmen aldrig kunnat förverkligas.

Lärdomarna och erfarenheterna från denna tid kommer att vara ovärderliga för mig i min framtida karriär som läkare.