Stina Holback

Under läsåret 2014-2015 kommer jag att läsa en master i global hälsa och utveckling vid University College London i Storbritannien (MSc in Global Health and Development). Programmet fokuserar på kopplingen mellan hälsofrågor och hållbar utveckling samt de globala utmaningar hälsoarbetet står inför.

Stipendiet från Erik och Göran Ennerfelts stiftelse möjliggör för mig att kunna genomföra dessa utlandsstudier och jag känner mig både stolt och tacksam för det förtroende stiftelsen har visat mig.