Kunskap är makt

Människans och teknikens framsteg gör som bekant att omvärlden krymper samtidigt som internationaliseringen ökar och involverar oss allt mer. Det medför att behovet av internationell förståelse växer. Att studera utomlands ger kunskaper som är svåra att få här hemma och ger dessutom värdefulla kontaktnät. Med kunskap följer makten att påverka, förändra, utveckla och förbättra. Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier vill bidra till att öka svensk kompetens i internationella förhållanden genom att ge stipendier till ungdomar för att studera utomlands.

Ett stipendium från oss innebär inte bara att du får en summa pengar för att kunna studera någon annanstans i världen. Det är också ett förtroende att vi tror på att just du kan göra något gott för människors livskvalitet i Sverige och världen. Dessutom blir du en del i vårt nätverk av stipendiater som träffas regelbundet.

Här kan du läsa mer om våra stipendier.

  • Hugo Frelin, stipendiat 2022-2023.