Diplomutdelning 2019

Erik och Göran Ennerfelts stiftelses 30-årsjubileum