Stipendium

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier delar varje år ut omkring 10 stipendier på mellan 50 000 och 200 000 kronor till högskole- och universitetsstuderande utomlands.

Gemensamt för stipendierna är att studierna ska ge ett internationellt perspektiv och en ökad förståelse för internationella förhållanden, oavsett ämne.

Det finns två olika stipendier:

Internationellt stipendium
Stora Li

Stipendiaterna utses i maj varje år och stipendiet gäller för studier påföljande höst- och/eller vårtermin.