Styrelsen


CAROLINE BERG

Ordförande sedan 2011, ledamot sedan 1996.
B.A. Middlebury College, Vermont, USA.

Ordförande i Axel Johnson. Caroline är också ledamot av styrelsen i Axel Johnson International, Axfood och Axfast samt ordförande för Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och The Global Village. Mellan 2006 och 2014 var Caroline direktör för Human Development och kommunikation på Axel Johnson. Caroline är hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

CARL ORELAND

Ledamot sedan 2012.
Fil.Dr. i nationalekonomi, Uppsala Universitet, 2007.

Arbetar sedan 2008 som ekonom på Svenskt Näringsliv med framför allt analyser rörande företagande och entreprenörskap samt med prognoser av bl.a. inflations- och ränteutveckling i samband med konjunkturbedömning.

SOPHIE MÖRNER

Ledamot sedan 2011.

B.F.A Tisch School of the Arts, New York University, USA.

Förläggare och fotograf, bosatt i New York City sedan 1998, driver Capricious Publishing sedan 2003 i Brooklyn, NY.

ASTRI VON ARBIN AHLANDER

VD och grundare av litteraturagenturen Ahlander Agency. Grundare och redaktör av intervjuprojektet The Days of Yore, initiativtagare till The Lattice Group.

Arbetar även som engelsk översättare och har bland annat översatt Jens Lapidus bästsäljande Stockholm noir-trilogi. Innehar en Master of Fine Arts från Columbia University, där hon också har undervisat.

ROBERT EGNELL

Rektor för Försvarshögskolan och professor i ledarskap och ledning.
Disputerade vid King’s College i London.

Tidigare chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan och förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med fokus på fredsfrämjande insatser, afrikansk säkerhet och civil-militära relationer. Har arbetat som assisterande lektor vid universitetet i Dar es Salaam, Tanzania, där han undervisade i internationella relationer, statskunskap och konflikthantering samt varit gästprofessor vid Georgetown University.

ADRIAN STYMNE

Ledamot sedan 2024.

Master of Sciences in Behavior Change, University College London, England.
Stipendiat 2019.

Mera information kommer inom kort.

ANNA LUNDBLAD

Assistent till Caroline Berg sedan 2014.