Styrelsen

CAROLIN BERG

Ordförande sedan 2011, ledamot sedan 1996.

B.A. Middlebury College, Vermont, USA.

Ordförande i Axel Johnson, tidigare HR- och kommunikationsdirektör och medlem i koncernledningen. Styrelseledamot i bland annat Axfood, Dustin, Axfast, Nordstjernan och Martin & Servera.

CARL ORELAND

Ledamot sedan 2012.

Fil.Dr. i nationalekonomi, Uppsala Universitet, 2007.

Arbetar sedan 2008 som ekonom på Svenskt Näringsliv med framför allt analyser rörande företagande och entreprenörskap samt med prognoser av bl.a. inflations- och ränteutveckling i samband med konjunkturbedömning.

SOPHIE MÖRNER

Ledamot sedan 2011.

B.F.A Tisch School of the Arts, New York University, USA.

Förläggare och fotograf, bosatt i New York City sedan 1998, driver Capricious Publishing sedan 2003 i Brooklyn, NY.

ASTRI VON ARBIN AHLANDER

VD och grundare av litteraturagenturen Ahlander Agency. Grundare och redaktör av intervjuprojektet The Days of Yore, initiativtagare till The Lattice Group.

Arbetar även som engelsk översättare och har bland annat översatt Jens Lapidus bästsäljande Stockholm noir-trilogi. Innehar en Master of Fine Arts från Columbia University, där hon också har undervisat.

GÖRAN EGNELL

Professor i ledarskap och chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan.

Docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet.Tidigare gästprofessor vid Georgetown University School of Foreign Service. Driver även nätmagasinet Mänsklig Säkerhet.

ANNA LUNDBLAD

Assistent till Caroline Berg sedan 2014.