Min historia: Robert Egnell

ATT FORMA DRÖMMAR 

Tydliga mål och karriärplanering har aldrig varit min melodi. Istället har jag försökt fokusera på här och nu, att göra det jag brinner för och att göra det bra. Som ung visste jag inte alls vad jag ville göra men jag gillade att studera. Först blev det en magister-examen i litteraturvetenskap från Uppsala Universitet och sedan en fil. kand. i statsvetenskap vid Stockholms Universitet.

2002 var jag i Berlin och läste statsvetenskap när jag läste om den tvärvetenskapliga utbildningen i War Studies vid King’s College, London. Eftersom jag och min dåvarande flickvän, nuvarande fru, hade pratat om att vi gärna ville studera i England så ansökte jag och kom in. Stipendiet från EGE-fonden var natur-ligtvis till en mycket stor hjälp, inte bara finansiellt utan också den otroliga uppmuntran och stöd som man får. Masteråret var ett tydligt vägskäl i mitt liv då en massa saker föll på plats. Bland annat träffade jag professor Christopher Dandeker som såg något i mig som jag själv inte var medveten om just då. Han tyckte att jag borde forska vidare och doktorera för dem och så blev det.

Möjligheten att läsa och forska utomlands gjorde att kontakter skapades och nya drömmar formades. Det banade vägen för min karriär och formade därmed hela mitt liv. Perspektiven vidgas något enormt när man studerar i andra länder, man ser saker som man inte ser hemma och därmed skapas nya möjligheter.

KARRIÄRSMART ELLER EJ

Jag tror att vi måste låta bli att alltid vara så karriärsmarta, utan istället lita på att hjärtat och ödet leder oss åt rätt håll – trots omvägar. För egen del har ödet fört mig på en underbart krokig resa där långt ifrån alla val skulle ha ansetts karriärsmarta. Jag har bland annat följt min fru, som är diplomat, till Tanzania där jag fick chansen att forska och undervisa i internationella relationer och konflikthantering vid universitetet i Dar es Salaam – en fantastisk och ganska unik upplevelse. Afrikaerfarenheten gav sedan oväntat jobb som förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där jag fokuserade på fredsfrämjande insatser, afrikansk säkerhet och civil-militära relationer. 2012 blev jag även utnämnd till docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Innan min nuvarande tjänst hade jag fyra fantastiska år vid anrika Georgetown University i Washington DC där jag var Visiting Professor och Director of Teaching.

NUTID

Vi lever tyvärr i en mycket orolig tid när själva fundamenten för våra demokratiska och fredliga samhällen håller på att krackelera. Jag tycker därför att det är min plikt att vara med i samhällsdebatten både nationellt och internationellt för att kunna påverka utvecklingen i positiv riktning. Det har jag tack och lov stora möjligheter till, dels som professor och chef för Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap på Försvarshögskolan och dels på ideell basis som chefredaktör för nättidningen Mänsklig säkerhet. Som man säger: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.