Emelie Roos

Under hösten 2014 kommer jag inleda mina studier vid Georgetown University som leder fram till en Master of Science in Foreign Service. Georgetown University i Washington DC är ett av USA:s främsta universitet inom ämnet internationella relationer och jag är övertygad om att jag har två fantastiska, stimulerande och spännande år framför mig.

Tack vare Erik och Göran Ennerfelts stiftelse öppnas nu nya dörrar upp för mig och jag får möjlighet att fortsätta fördjupa mig i ett ämne som både engagerar och driver mig. Känslan av att ha tilldelats stipendiet är givetvis glädje och tacksamhet men också en känsla av att vilja förvalta ett förtroende.