Alexandra Palmquist

Med Erik och Göran Ennerfelts stipendium i bagaget åker jag till Wien, Österrike, för att läsa sista året på min master i europeisk miljövetenskap och specialisera mig på vattenresurser. Att få stipendiet innebär en ekonomisk trygghet, men visar också att det finns andra som tror på mig i in strävan efter att göra något meningsfullt med mina studier. Jag känner mig otroligt lyckligt lottad och har fått extra motivation och möjlighet att göra det bästa av mitt sista år som student och ta ut svängarna i det kommande examensarbetet.